ภาพรวมบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ชวลิต คอมโพเน้น จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2521  ด้วยความตั้งใจที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ

 

บริษัทฯนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น  รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนเดนเซอร์ยี่ห้อ “COMAR” จากประเทศอิตาลี แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย