กุญแจขันวาล์ว   “IMPERIAL”

หมวดหมู่:

รายละเอียด

 

กุญแจขันวาล์ว   IMPERIAL”
123-C 1/4” square and raised face

3/16”, 1/4” square and 1/2” hex

124-C 3/16”, 1/4” square and 1/2”, 9/16” hex
125-C 1/4” drive on one end

3/16”, 5/16” square and 9/16” hex

127-C 3/16”, 1/4”, 5/16” and 3/8”  square