มอเตอร์พัดลมอิตาลี “ELCO”

รายละเอียด

 

วัตต์ โวลต์ รอบต่อนาที
5 220 1,300
7 220 1,300
10 220 1,300
16 220 1,300
25 220 1,300
34 220 1,300
50 220 1,300
10  แบบเป่า 220 1,300
5 110 1,300
10 110 1,300