มอเตอร์พัดลมแอร์

หมวดหมู่:

รายละเอียด

 

HP โวลต์
พัดลม 1 เพลา (single shaft)
1/8 220
1/4 220
พัดลม 2 เพลา (double shaft)
1/20 220
1/15 220
1/10 220