เครื่องมือดัดแป๊ป “ASIAN FIRST”

รายละเอียด

 

เครื่องมือดัดแป๊ป “ASIAN FIRST”
CT-366A-04 1/4”  
CT-366A-06 3/8”