แผงระบายความร้อน

ใช้สำหรับระบายความร้อนตู้เย็น

รายละเอียด

แรงม้า ขนาดแผงร้อน ท่อบันดี้
ตู้เย็น – ตู้แช่           1/8       18”  x  22.3/8” 3/16”
                                1/6       18”  x  35” 3/16”
                                  1/5  21.78”  x  40.1/2” 3/16”
                                  1/3 27.7/8”  x  46.1/2” 1/4”
                                  3/8 33.1/2”  x  56” 1/4”